ảnh hưởng của bia rượu đến tình dục

ảnh hưởng của bia rượu đến tình dục

Việc uống bia, rượu và các loại đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Dưới đây là một số ảnh hưởng tiêu cực mà bia, rượu và các loại đồ uống có cồn có thể gây ra đến tình dục của nam giới: Rối loạn cương…

Xem thêm