Shopping Cart
Giỏ hàng

Thắt ống dẫn tinh có khiến đàn ông trở nên nữ tính?

Không, việc thắt ống dẫn tinh không khiến đàn ông trở nên nữ tính. Thắt ống dẫn tinh là một phương pháp phẫu thuật để cắt ngắn hoặc liên kết ống dẫn tinh trong quá trình phát triển của nam giới. Phương pháp này thường được sử dụng như một phương pháp tránh thai vĩnh […]